Tankert, tangazdaság

A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tankertje Makó Város legrégebbi mezőgazdasági szakképzést szolgáló tanüzem. Jogelődjét még az 1970 – es években alapította a város akkori vezetése. A területet az akkori Lenin és József Attila Mgtsz tulajdonában levő termál kertészetből és szántó területből alakították ki, 4,3 hektárnyi méretben. A tankert létrehozásának célja, az akkori Juhász Gyula Kertészeti és Egészségügyi Technikum részére gyakorlóhely biztosítása. Az iskola neve is mutatja, hogy akkor az iskolában kertészeti képzés folyt, ami meghatározta a tankert növényállományát (gyümölcsös, szőlő) A kertben fűthető növényház is épült. A fűtést a szomszédos Lenin Mgtsz termálkertészete biztosította. Ugyanezt a termálvizet használta a tankert a későbbiekben felépült oktatási épületek („faházak”) fűtésére is.

 

1978 – tól – az akkori városi vezetés döntése alapján – folyamatosan megszűnt a kertész képzés és helyette beindult a mezőgazdasági áruforgalmazó képzés. A tankert eszközállományát ehhez a képzéshez kellet fejleszteni. Mérőeszközök, minősítéshez alkalmazott segédeszközök, szabványgyűjtemények kerültek beszerzésre. A mezőgazdasági áruforgalmazó képzés tantervébe jól illeszkedett a tankert eszközállomány valamint a zöldség-, gyümölcs-, és dísznövény kertészete.

1991 –től az akkori kormányzat . a Nemzeti Földalapból – 200 hektár területet biztosított a Juhász Gyula Szakközépiskola részére, a mezőgazdasági gyakorlati képzés biztosítása céljából. Ekkora készültek el a tankertbe tervezett tanistállók is. 1994 - től – Makó Város Önkormányzata döntése alapján – a mezőgazdasági szakképzés átkerült az akkori Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolába, ami új feladatokat is jelentett a tankert számára. A mezőgazdasági gépész tanulók ettől kezdve aktívan vesznek részt a tankert és a tangazdaság munkájában. Az új feladatok magukkal hozták a tankert épületeinek bővítését, felújítását. Az új fóliaház, terménytároló, juhistálló és a műhely bővítése nagyban hozzájárult a képzés színvonalának emeléséhez. Az új tantermek, a labor, valamint a szociális helyiségek (iroda, öltöző, mellékhelyiségek) a tanulók és a tankerti dolgozók kényelmét és munkakörülményinek javulását szolgálják. A tankert – a színvonalas gyakorlati képzés és a jó felszereltség miatt – kéz ízben is elnyerte a „MINŐSÍTETT TANGAZDASÁG”címet.

2006-tól a tankert ad helyet a dísznövény kertész valamint a zöldségtermesztő képzésnek is.

Az itt termelt zöldségfélét, tojást és dísznövényeket az iskola közvetlenül értékesíti a város közétkeztetéssel foglalkozó intézményeinek és vállalkozóinak. Ezt a bevételt a tankert fejlesztésre fordítja.

A tankert jó lehetőséget biztosít tanfolyamok és továbbképzések szervezésére is. Az elmúlt években a tankertben lett megszervezve az alábbi szakképesítések megszerzésére irányuló tanfolyam gyakorlati foglalkozásai:

  • Aranykalászos gazda
  • Virágkötő


Fejlesztési tervek a tanterületen:

A régióban bekövetkezett szakképzési változások egyértelművé tették a mezőgazdasági képzés prioritásként való kezelése iskolánkban. Kiemelten kell kezelni a mezőgazdasági technikus, a mezőgazdasági gépésztechnikus, a zöldség- és dísznövénykertész képzést és ezek eszközellátottságát. 2013 augusztus 1- től a Galamb József Tagintézmény önálló intézményként a Vidékfejlesztési Minisztérium fenttartásába került. Az átszervezés kiemelten kezeli a Tangazdaságban folyó munkát.

Jelenleg a tankert fűtési rendszerének rekonstrukciója folyik, melynek keretében szigetelési rendszer és hőszivattyús fűtés kerül kialakításra.

Ezzel párhuzamosan telepítésre kerül egy 25 kWh-s napelemrendszer is, mely a szükséges elektromos áram mennyiségének energiahatékony biztosítására szolgál majd.

A tankertben lévő 300 méter mély kút vizének tisztítására kiépítésre kerül egy óránként 2,5 m3 –es kapacitással rendelkező víztisztító berendezés, amely a teljes telep locsolásához alkalmas lesz.