OM: 202744

Közösségi szolgálat
Könyvtár

A mai napon:
Ma 2019. február 20.
szerda,
Álmos
napja van.Linkek:

Bejelentkezés:
felh.név:
jelszó:

Együttműködünk:

Látogatók száma:
436282

Utolsó fejlesztés:
95 napjaA Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola bemutatkozása

„Hagyomány, modernizáció, hasznosítható tudástár”

Ezek a legfontosabb irányelvek ma a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola oktatói-nevelői tevékenységeiben. Nem véletlenül választottuk mottónknak ezen irányelveket a fennntartó megváltozását követően, hiszen az intézmény múltja továbbra is kötelez bennünket.

A történeti múlt öröksége, a hagyomány őrzése mellett azonban a korszerű műveltség, a XXI. század igényeit figyelembe vevő szakképzést is kell biztosítanunk a hozzánk érkező fiataloknak és felnőtteknek. Innovatív tantestületünk modern felszereltségű intézményben várja a tanulni, fejlődni akaró, szakmát elsajátítani kívánó növendékeket.

Képzéseink a valódi értékek befogadására, a hasznosítható, sokszínű tudásra, az új társadalmi kihívásokra teszi nyitottá, alkalmassá leendő diákjainkat.

Az általános műveltségi, szakmai és gyakorlati képzéseket, a nevelői feladatokat iskolánk a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, a hozzá tartozó Tankert és Tangazdaság, valamint jól felszerelt tanműhelyek biztosítják.

A fenntartónk - Vidékfejlesztési Minisztérium - és az uniós elvárásoknak megfelelő szolgáltatásokat biztosítjuk jelenlegi és leendő diákjaink számára:

 • ideális osztálylétszámot
 • nyitott együttműködő tantestületet
 • tágas, életvidám környezetet
 • tisztázott követelményrendszert
 • egységes alapképzést
 • európai uniós hiányszakmák oktatását
 • iskolarendszerű felnőttképzés
 • angol, német,
 • emelt szintű érettségire felkészítést
 • OKJ-s szakképzést
 • ECDL - és nyelvvizsgára felkészítést
 • EUROPASS bizonyítvány kiállítását
 • színes szabadidő- és sportéletet

A Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola képzési kínálata:

Gépészeti szakmacsoporton belül az intézet gépészeti tanműhelyében folyik a mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó tanulók gyakorlati oktatása. A tanműhely gépparkja és műhelyeinek ellátottsága megfelel egy kisebb mezőgazdasági üzem felszereltségének.

A karosszéria-lakatos szakma elsajátításakor a törött autók javítását, kinti karosszéria-szolgáltatást végeznek diákjaink. Oktatói irányítás mellett a korszerű tanműhelyben készülnek fel.

A jelenleg keresett szakmák csoportjába tartozó gépi forgácsoló szakmában esztergálás, marás, köszörülés és egyéb más forgácsoló folyamatokat tanulhatnak meg a növendékek automata gépek használatával, alapprogramok elméleti és gyakorlati elsajátításával. Az esztergályos szakma mellett gépkezelő, programkészítő jogosítványt is szerezhetnek azok, akik tovább szeretnék mélyíteni ezen a területen szakmai tudásukat.

Komplett felszereltségű tanműhelyben sajátíthatják el növendékeink az autószerelés fortélyait. A 2010/2011 tanévben indítottuk újra a szerszámkészítő szakképzést. A 3 éves képzésből 2 évet tanműhelyben, 1 évet üzemi körülmények között végeznek diákjaink.

Érettségit követően mezőgazdasági gépésztechnikusi mezőgazdasági technikusi, autó-technikusi képzettség szerezhető 2 éves ráképzéssel a BAU-Studium, a Hódmező Gazda ZRt. és más cégek partneri együttműködésével.

Mezőgazdasági szakmacsoporton belül a mezőgazdasági gépek javításán és üzemeltetésén túl az oktatás során a gépi eszközökkel az intézet saját földterületén mezőgazdasági terményeket termel, így üzemszerűen valósítható meg a gyakorlati oktatás. A mezőgazdasági szakmunkás és technikus végzettségeket, iskolai gyakorlatokat kommunikációs tantermek, taniroda, és korszerű számítástechnikai géptermek szolgálják. A mezőgazdasági munkafolyamatok minden eszköze megtalálható a mezőgazdasági technikus, és a mezőgazdasági gépész technikus elméleti és gyakorlati oktatásához.

Az úgynevezett hiányszakmák képzésében is kiemelt oktatási feladatot lát el intézményünk villanyszerelő, géplakatos, hegesztő szakmunkás-bizonyítványok megszerzésének lehetőségével. Ugyanilyen hiányszakmát jelent ma a szerszámkészítő szakma, melynek 3 éves képzése során a jelentkezők a szerszám készítés munkafolyamatait korszerű technikai feltételek mellett sajátíthatják el

Az informatikai szakmacsoporton belüli képzések elsajátítására iskolánkban 6 számítástechnikai szaktanterem áll rendelkezésre. Ebből 2 szaktanterem az érettségi utáni szakképzések oktatására van kialakítva. Ilyen szakképzések az informatikai rendszergazda és szoftverfejlesztő képzés, amelyek emelt szintű OKJ-s végzettséget adnak. Az informatikai rendszergazda tananyaga a számítógép összeszerelésétől, a kliensek telepítésén, és konfigurálásán át a szerverrendszerek üzemeltetéséig nagyon sok mindent tartalmaz, amelyek elsajátításával a tanulók alkalmasak lesznek önállóan rendszergazdai feladatok ellátására.

Az építészeti szakmákat 16. életévet betöltött 8. évfolyamot, illetve 10. évfolyamot befejezett tanulók számára indítjuk. Ezen a szakmacsoporton belül a házépítés minden lépését elsajátíthatják az épület alapjainak kiásásától a tetőfedésig bezárólag. A kőműves, burkoló szakma sokrétűsége mellett festő, mázoló és tapétázó szakmán belül az elméleti oktatás mellett gyakorlati oktatók irányításával a hengerlés, a vonalazás, falfestés technikáit gyakorolhatják be a növendékek és saját elképzeléseikkel színesíthetik a megvalósításokat.

Halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő, illetve diszgráfis, diszkalkuliás diákok számára reintegrációs osztályt indított iskolánk. Szakképzést előkészítő jelleggel működik, kompetencia-alapú oktatás körében. A hagyományos tanórai és tantárgyi oktatás helyett projekteket készítenek a tanulók. Ezek felölelik érdekes feladatok formájában az elsajátítandó tananyagot. Ennek keretében alapkészségek fejlesztése, szocializáció, pályaorientáció és szakmai alapozás történik. 1 év után a sikeresen vizsgázó tanulók szakmát tanulhatnak.

Az intézményünkben választható idegen nyelvek: az angol és a német nyelv. A számítástechnikai és szakmai vizsgák mellett a nyelvvizsgákra való felkészítést is ingyen végzik szaktanáraink.

Párhuzamosan az angol és német tanórai nyelvoktatással a térség vállalkozóinak felkérésére piaci, vállalkozói igények megvalósítására szakköri jelleggel román és szerb nyelv oktatását tervezi intézményünk. Az idegen nyelvnek a használt nyelvként való elsajátítása mellett az adott ország társadalmi, gazdasági, kulturális ismeretének elmélyítését is feladatként tűzték ki pedagógusaink.

Intézményünk pedagógusai az oktatói munka mellett nagy hangsúlyt fektetnek a nevelői tevékenységre. Ezek a tanórákon túl a délutáni és esti szabadidős elfoglaltságokban jelennek meg: könyvtár, sportkör, szakkör, kirándulások, iskolai rendezvények

Az intézményünkben tanulmányokat folytató vidékiek egy közel másfél milliárd forintos állami támogatásból felújított, átépített Pulitzer Józsefről elnevezett kollégiumban vehetik igénybe annak szolgáltatásait.

Kedves jelenlegi és leendő Növendékeink!

Miért érdemes Galambos-diáknak lenni?

Mert a legfőbb irányelveink továbbra is köteleznek bennünket:

Hagyomány abban az értelemben, hogy Galamb József konstruktőrnek, a Ford T-modell megalkotójának örökségét vihetitek tovább.

Modernizáció abban az értelemben, hogy az elméleti és gyakorlati oktatáshoz a legkorszerűbb eszközparkot biztosítja számotokra intézményünk:

 • 6 számítógépes tantermet
 • Idegen nyelvi tantermeket angol és német nyelv oktatására
 • Mikroszaporító labort
 • Gépészeti labort
 • Minősített tankertet a legújabb növénytermesztési gépekkel; kombájnnal, traktorokkal
 • Gyakorlatot biztosító modern tanműhelyeket

Irányelveink közé tartozik még a hasznosítható tudástár: Pedagógusaink, szakoktatóink 4 szakmacsoportban 92 akreditált szakmában kínálnak fel a XXI. század kihívásainak, elvárásainak megfelelő, elhelyezkedést biztosító sokszínű tudást, az új társadalmi kihívásokra tesznek nyitottá, alkalmassá benneteket.

Három szakmacsoportban: informatikai, gépészeti, mezőgazdasági szakmacsoportban érettségit is tehettek, és a sikeres vizsgát követően szakképesítéseket szerezhettek:

 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Autószerelő
 • Mezőgazdasági technikus
 • Informatikai rendszergazda
 • IT adminisztrator (nemzetközi tanúsítvánnyal)

A technikus szakképesítés megszerzése után szaktechnikusi képzettség megszerzésére is van lehetőseég.

Szaktechnikusi végzettségek:

 • Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
 • Autótechnikus
 • Kertészeti szaktechnikus
 • Vidékfejlesztési szaktechnikus

11-12. évfolyamon rendészeti fakultációban is részesülhettek. ECDL számítógépes vizsgára és nyelvvizsgára is felkészítést kaphattok nálunk.

Ha csak szakmát szeretnétek tanulni érettségi nélkül, szakiskolai alapozó oktatás után gépészeti, mezőgazdasági és építészeti szakmák közül válogathattok.
A lányoknak bolti eladó, zöldségtermesztő, dísznövénykertész szakképesítés megszerzését is fel tudjuk kínálni.

Ha nyolcadik osztályban nem sikerül túl fényesre a bizonyítványa valakinek, ne keseredjen el, iskolánk ebben is segít: a HÍD program keretében, nem hagyományos módszerekkel tanítanak tanáraink, 1 év után pedig elkezdhet szakmát tanulni.

Sikeres szakmai vizsgák után EUROPASS bizonyítvány kiállítását is kérhetitek, mellyel külföldön is vállalhattok munkát.

Nos, ezért érdemes Galambos-diáknak lenni; a Galamb József név kötelezi az itt tanulókat, a tanórákon kívüli iskolai szabadidős és sportrendezvények pedig valóban feledhetetlenné teszik a „Galambos” iskolai éveket!

Horváth Zoltán
igazgató


© 2011 - galamb.mako.hu
Weboldalunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox, Google Chrome,vagy az Apple Safari böngészőprogramokat ajánljuk.